Nejčastější dotazy


Komu jsou služby určeny:

Daňová evidence a účetnictví
     fyzické osoby – OSVČ
     fyzické osoby – nepodnikatele (zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob – příjmy
           z pronájmu, ostatní příjmy apod.)
     fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku
     právnické osoby

Daňová přiznání
     fyzické osoby – OSVČ
     právnické osoby
     fyzické osoby – nepodnikatele (zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob – příjmy
           z pronájmu, ostatní příjmy apod.)

Proč zvolit externí účetnictví? Výhody externě vedeného účetnictví:

     ušetříte náklady na stálého zaměstnance – účetní vč. jeho pravidelného vzdělávání v oblasti daní,            účetnictví, mzdové problematiky apod.
     nebudete zatěžováni starostmi s účetnictvím a stále se měnící legislativou
     budete včas informováni o termínech týkajících se Vašich daňových povinností
     ušetříte náklady s pořizováním speciálního software a jeho následných aktualizací
     individuální přístup a přizpůsobení se Vašemu času
     získáte více času pro svou práci, své opomíjené zájmy a odpočinek.

Jak to funguje?

Průběh komunikace s pravidelnými klienty, kteří mají uzavřenu smlouvu o vedení účetnictví:

Předání dokladů osobně u klienta

Klienti předávají doklady ke zpracování účetnictví vždy do 10. dne po ukončení dohodnutého období (většinou měsíce nebo čtvrtletí).

Zpracování dokladů

Účetnictví je vedeno výhradně na základě dodaných dokladů, které jsou důkladně zkontrolovány, roztřízeny a zaúčtovány. Špatné nebo nejasné doklady jsou následně konzultovány s klientem a po jejich případné opravě jsou zavedeny do účetnictví.

Vrácení dokladů

Záleží na klientovi, zda si přeje po pravidelném zpracování účetnictví převzít doklady zpět, nebo
je nechá uloženy v mé firmě a zpět je převezme až po roční závěrce účetnictví.

Poradenství

V průběhu účetního období nastávají situace, kdy se klient potřebuje s účetní poradit, jak postupovat, aby jeho účetnictví bylo správně vedeno a daňově optimalizováno. Tuto službu poskytuji prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, aniž bychom se s klientem museli osobně setkat.

Tato služba je zahrnuta v měsíčním paušálu, takže za ní klient už nic víc neplatí.

Jednání na úřadech

V případě, že si klient přeje, abych byla účastna jeho jednání na úřadu (např. při kontrole na FÚ nebo soc. a zdr. pojišťovně), je tato služba zpoplatněna.

Pro klienty z Brna a Brna – venkova (dotyčný úřad sídlí v Brně) je doprava zdarma.
U klientů, kteří mají sídlo mimo Brno (úřady nesídlí v Brně) je navíc účtováno dopravné.


    Užitečné odkazy